Vezető hírek

Kárpát-medencei sikertörténetek

A Magyar Nemzeti Kereskedőház stratégiai célja a határokon átívelő magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése, Magyarország és a közép-európai régió országai közötti együttműködések dinamizálása. A Kereskedőház e cél elérése érdekében létrehozta kárpát-medencei irodahálózatát a szomszédos országok magyarlakta területein és Lengyelországban. Az első képviselet megnyitása óta irodáink több mint 14 millió euró értékű üzletkötésben működtek közre, amelyekből több kisfilm is készült azzal a céllal, hogy jó gyakorlatokon keresztül mutassák be az irodahálózat tevékenységét.

Mi már a Kárpát-medence összes országában, és Lengyelországban is jelen vagyunk! És Ön?

Ausztria

Magyarország nyugati szomszédjával, Ausztriával kiváló kapcsolatokat ápol, köszönhetően a két ország közös történelmi múltjának, valamint földrajzi közelségének. A mintegy 70 ezer fős magyarságnak pedig kiemelt szerepe van a két ország közötti együttműködések további dinamizálásában.

 

Ausztria 2015-ben Magyarország egyik legfontosabb európai partnere volt, az osztrák cégek magyarországi befektetéseinek értéke meghaladta a 12 milliárd eurót. Magyarországon több mint kétezer osztrák cég működik, melyek közel 70 ezer embert foglalkoztatnak.

 

Ausztria nem csak földrajzi közelsége, de alacsony inflációja, stabil gazdasági növekedése és fejlett infrastruktúrája miatt is kedvelt célpiaca a magyar vállalkozásoknak, mely a gazdasági mutatókban is érezteti hatását. Magyarország Ausztriába irányuló exportjának értéke 2015-ben mintegy 4,4 milliárd eurót tett ki.

 

Az osztrák piacra irányuló magyar export legnagyobb részét a vegy- és gyógyszeripari, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, továbbá a különböző gépek és villamossági cikkek teszik ki. Üzleti kapcsolatok szempontjából a szolgáltatások exportja, az építőipar, valamint az informatikai megoldások lehetnek további fókuszterületek.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

Összhangban a Magyar Kormány nemzetpolitikai és külgazdasági célkitűzéseivel a Magyar Nemzeti Kereskedőház arra törekszik, hogy dinamizálja a magyar-osztrák együttműködéseket, valamint hozzájáruljon a nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító, a magyar érdekeket szolgáló gazdasági szereplők exportképességének fejlesztéséhez, és ezáltal a magyar exportvolumen növeléséhez.

 

A határ menti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében az MNKH Ausztria magyarlakta területén a közeljövőben regionális irodát hoz létre, mely tudást, exportpiaci orientációt és elő kapcsolatrendszert biztosít a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója:

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Ausztria legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin.

Irodák

Kismarton
Irodavezető: Szekér Bálint
Cím: 7000 Eisenstadt, Domplatz 21.
Telefon: +43 2682 90 500
Fax: +43 2682 90 955
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Horvátország

Horvátország hazánk legjelentősebb nyugat-balkáni partnere. Magyarország nem csupán az elsők között ismerte el a függetlenné vált Horvátországot és létesített az országgal diplomáciai kapcsolatot, de a magyar külpolitika a kezdetektől támogatta Horvátország európai uniós csatlakozási törekvéseit is.

 

Hazánk gazdasági kapcsolatai Horvátországgal 1995-től napjainkig rendkívül gyorsan fejlődtek, a két ország közti kereskedelmi forgalom mértéke ezen időszak alatt meghétszereződött. A horvát piacra irányuló magyar export értéke 2015-ben 1,34 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 1,18 milliárd euróról. A két ország közti együttműködésekben nagy hangsúlyt kap a Horvátországban élő, közel 40 ezer főt számláló magyar közösség is.

 

A Horvátországba irányuló magyar export tekintetében kiemelt szerepet kapnak a gépek és villamossági eszközök, a vegyipari-, valamint a mezőgazdasági termékek. További sikeres üzleti együttműködések alakíthatók ki az élelmiszeripar, az építőipar, a hulladék- és szennyvízkezelés, a mérnökinformatika, valamint a smart city megoldások területén.

 

Horvátország földrajzi közelsége mellett tranzitország jellege miatt is fontos célpiac a magyar vállalkozások számára, hiszen közvetetten elérhetővé válhat Európa nyugati része, valamint a horvát kikötővárosok révén akár Afrika is.

 

 

Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház nagy hangsúlyt fektet a magyar-horvát gazdasági és üzleti kapcsolatok dinamizálására, a határokon átívelő és határ menti együttműködések ösztönzésére. E cél elérése érdekében az MNKH Horvátországban 2015-ben nyitotta meg eszéki irodáját, melynek feladata, hogy tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítson a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Horvátország legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Eszék
Irodavezető: Pálizs-Tóth Hajnalka
Cím: Trg Franje Baruna Trenka 4/1 Osijek Hrivatska.
Telefon: 385 91 603 7269
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Lengyelország

Magyarország számára Lengyelország mind a kétoldalú külgazdasági kapcsolatok szempontjából, mind a Visegrádi Négyek együttműködését tekintve is az egyik legfontosabb partner. A két ország kapcsolata jelentős múltra tekint vissza, mely nem csak Közép-Európát, de az egész kontinenst tekintve is példaértékű.

 

A két ország közti hagyományosan szoros együttműködés a gazdasági mutatókban is érezteti hatását.  A lengyel piacra irányuló magyar export értéke 2015-ben közel 4 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 3,2 milliárd euróról. A kétoldalú áruforgalom összértéke így a 2014-es 7,3 milliárd euró után 2015-ben már megközelítette a 8 milliárd eurót, mellyel Lengyelország hazánk hatodik legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált.

 

Az országba irányuló legjelentősebb magyar exportcikkek közé többek között a vegy- és gyógyszeripari készítmények, a gépek és villamossági eszközök, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tartoznak. Üzleti kapcsolatok szempontjából további fókuszterület lehet a hulladékgazdálkodás, az infokommunikáció, illetve a megújuló energiához kapcsolódó megoldások is.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

Összhangban a Magyar Kormány nemzetpolitikai és külgazdasági törekvéseivel, a Magyar Nemzeti Kereskedőház célja a két ország közti együttműködések dinamizálása, a nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító, a magyar érdekeket szolgáló gazdasági szereplők exportképességének fejlesztése, ezáltal a magyar exportvolumen további növekedésének elősegítése.

 

Az MNHK a határokon átívelő gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében 2015-ben Krakkóban nyitotta meg külképviseleti irodáját, melynek célja tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítani a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Lengyelország legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Krakkó
Irodavezető: Komma Krisztián
Cím: 30-102 Krakkó, ul. Morawskiego 5, Lengyelország
Telefon: 48 737 496 552
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Románia

Románia kiemelt stratégiai partnere hazánknak. A dinamikusan fejlődő kétoldalú kapcsolatokban kiemelt szerepet játszik az, hogy a legnagyobb lélekszámú külhoni magyar közösség – közel másfél millió fő – Romániában él. 

 

Románia 2015-ben Magyarország második legnagyobb exportpartnere volt Németország után, a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly 7,3 milliárd eurót ért el, mely 2,8 %-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

 

A román piacra irányuló legjelentősebb magyar exportcikkek többek között a bútoripari-, a gyógyszeripari-, illetve gépipari termékek. További potenciális lehetőségeket rejt a magyar vállalkozások számára a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az építőipar, valamint a különböző infrastrukturális fejlesztések.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház egyik kiemelt célja Magyarország és a közép-európai országok közti együttműködések dinamizálása, a magyar érdekeket szolgáló gazdasági szereplők exportképességének fejlesztése. E törekvésben hazánk kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő országával, Romániával való kétoldalú kapcsolatok elmélyítésére.

 

A határ menti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében az MNKH Románia magyar lakta területein 6 regionális irodát hozott létre: Aradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen, melyek tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítanak a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális irodák főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Románia legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Szatmárnémeti
Irodavezető: Veres Norbert
Cím: Szatmárnémeti, I. C. Bratianu utca 4.
Telefon: 40 743 925 034
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Arad
Irodavezető: Kranowszky Nagy Andrea
Cím: 310133 Arad, Decebal út 21, 1-es lakás. jud. Arad, România
Telefon: 40 729 771 521
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Kolozsvár
Irodavezető: Vass Attila
Cím: 400119 Kolozsvár, Pitesti u. 13/8, Románia
Telefon: 40 744 290 675
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Marosvásárhely
Irodavezető: Bessenyei Sarolta
Cím: 540342 - Marosvásárhely
Telefon: 40 749 583 660
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Nagyvárad
Irodavezető: Sárközi Zoltán
Cím: 410057-Nagyvárad, Gen. Magheru utca, 22/A sz., 7-es iroda
Telefon: 40 769 635 450
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Sepsiszentgyörgy
Irodavezető: Deák Gyöngyvér
Cím: 520064 Sepsiszentgyörgy
Presei u. 4., Románia
Telefon: 40 722 248 557
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Székelyudvarhely
Irodavezető: Orosz Pál Levente
Cím: 535600 - Székelyudvarhely, Hargita megye Kuvar utca 28. Románia
Telefon: 40 722 626 555
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Szerbia

Magyarország külgazdasági és külpolitikai törekvéseiben nagy hangsúlyt fektet a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának támogatására, ezen belül is a 250 ezer fős magyar lakosságot számláló Szerbia csatlakozására.

 

A Magyarország és Szerbia közti együttműködések dinamikusan fejlődnek, az elmúlt öt évben közel 60 százalékkal nőtt a két ország kereskedelmi forgalma, mely így 2015-ben közel 2 milliárd eurót tett ki.

 

A Szerbiába irányuló legjelentősebb magyar exportcikkek közé többek között a mezőgazdasági-, élelmiszeripari-, és gépipari termékek, valamint a különböző nyersanyagok tartoznak.

 

Üzleti kapcsolatok szempontjából további fókuszterület lehet a vízgazdálkodás, az egészség- és gyógyszeripar, továbbá az infrastrukturális és energetikai beruházások.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

Összhangban a Magyar Kormány nemzetpolitikai és külgazdasági célkitűzéseivel a Magyar Nemzeti Kereskedőház kiemelt figyelmet fordít a Közép-európai Gazdasági Régió fejlesztésére, a magyar-magyar üzleti kapcsolatok dinamizálására, a határokon átívelő és határ menti együttműködések ösztönzésére.

 

A határ menti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében az MNKH Szerbia magyarlakta területein 2 regionális irodát hozott létre, Szabadkán és Újvidéken. Az irodák feladata tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítani a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Szerbia legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Szabadka
Irodavezető: Dobó István
Cím: SRB-24000 Subotica, ul. Matije Korvina 17. I. sprat
Telefon: 381/641142004
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Újvidék
Irodavezető: Csáki Mihály
Cím: 21000 Újvidék, Bulevar Mihajla Pupina 25 Szerbia
Telefon: 381/63513594
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Szlovákia

A szlovák lakosságon belül a magyarság aránya 8,5%, mely több mint 450.000 főt jelent. A nagyszámú magyar kisebbség révén Magyarország nemzetpolitikai és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt hangsúlyt helyez a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésére.

 

Magyarország és Szlovákia közti politikai és gazdasági együttműködés az elmúlt időszakban jelentősen fokozódott, mind a kétoldalú kapcsolatok tekintetében, mind pedig a Visegrádi Együttműködés keretén belül.

 

Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, a magyar kivitel 2015-ben 8%-kal nőtt az előző évhez képest, meghaladva a 4,5 milliárd eurót. A Szlovákiába irányuló magyar export tekintetében kiemelt szerepet kapnak a gépek és villamossági eszközök, a járművek és szállítási célú felszerelések, illetve a vegyipari termékek, de sikeres üzleti együttműködések alakíthatók ki a mezőgazdaság és élelmiszeripar, a hulladékgazdálkodás, az infokommunikáció, a megújuló energia, a gépipar, a könnyűipar és az egészségipar területein is.

 

Magyarország és Szlovákia az elmúlt időszakban Közép-Európa autógyártó központjává váltak, így a vállalkozások sikeres együttműködéseket alakíthatnak ki beszállítóként a különböző multinacionális autóipari vállalatokkal.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház célja a határokon átívelő magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése, Magyarország és a közép-európai régió országai közti együttműködések élénkítése. E célkitűzésében a MNKH kiemelt figyelmet fordít a magyar-szlovák gazdasági és üzleti kapcsolatok dinamizálására.

 

A határ menti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében az MNKH Szlovákia magyarlakta területein 7 regionális irodát hozott létre, Rimaszombaton, Királyhelmecen, Kassán, Dunaszerdahelyen, Ipolyságban, Párkányban és Érsekújváron, melyek tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítanak a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Szlovákia legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Érsekújvár
Irodavezető: Néveri Varagya Szilvia
Cím: Majzonovo nám. 7, 940 01 Érsekujvár, Szlovákia
Telefon: 42 191 515 5657
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Királyhelmec
Irodavezető: Drab Melinda
Cím: 077 01 Hlavná 799, Királyhelmec, Szlovákia
Telefon: 42 191 521 5209
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Rimaszombat
Irodavezető: Hanyus Erik
Cím: Daxnerová 35-37, 979 01 Rimaszombat, Szlovákia
Telefon: 42 191 585 3931
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Kassa
Irodavezető: Mihók Gábor
Cím: Csáky-Dessewffy Palota, Fő utca 72 -ul. Hlavná 72 ,04001 Kassa , Szlovákia
Telefon: 42 190 552 5710
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Dunaszerdahely
Irodavezető: Bödők Károly
Cím: Veľkoblahovská cesta 6750/9E, 92901 Dunaszerdahely, Szlovákia
Telefon: 42 191 507 6474
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Párkány
Irodavezető: Környi Zoltán
Cím: Hlavná 53, 943 01 Štúrovo
Telefon: 42 190 724 5998
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Ipolyság
Irodavezető: Mészáros Attila
Cím: 93601 Ipolyság, Fő tér 20.
Telefon: 42 190 228 1522
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Szlovénia

Magyarország és Szlovénia példaértékű gazdasági és politikai kapcsolatot alakított ki az elmúlt 25 évben. A dinamikusan fejlődő együttműködés annak is köszönhető, hogy hazánk elsők között ismerte el Szlovénia függetlenségét és létesített vele diplomáciai kapcsolatot. A két ország közti kiegyensúlyozott együttműködés fenntartásában és erősödésében kiemelt szerepet játszik a muravidéki magyarság, valamint a Rába-vidéki szlovén közösség.

 

Magyarország Szlovénia ötödik legfontosabb gazdasági partnere volt 2015-ben, a szlovén piacra irányuló magyar export 2015-ben meghaladta a 890 millió eurót. Az exportcikkek közül kiemelkednek a gyógyszeripari-, gépipari-, valamint faipari termékek. A magyar vállalkozások további sikeres együttműködést alakíthatnak ki a mezőgazdaság és élelmiszeripar - különös tekintettel a magas minőségű és a GMO mentes élelmiszerek piacán - továbbá a turizmus és a mérnökinformatika területén.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

Összhangban a Magyar Kormány nemzetpolitikai és külgazdasági célkitűzéseivel a Magyar Nemzeti Kereskedőház arra törekszik, hogy dinamizálja a magyar-szlovén gazdasági és üzleti kapcsolatokat, bővítse az országok vállalkozásai közti együttműködéseket.

 

A határmenti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében az MNKH Szlovéniában Lendván nyitott külképviseleti irodát, melynek célja tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítani a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Szlovénia legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Lendva
Irodavezető: Héra József
Cím: 9220. Lendva Fő Utca 24.
Telefon: +3630/9279063
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Ukrajna

Magyarország elsők között ismerte el Ukrajna függetlenségét és létesített az országgal diplomáciai kapcsolatot, illetve nyitott nagykövetséget az ukrán fővárosban, Kijevben 1991-ben. A kétoldalú politikai relációk az elmúlt 25 évben kiegyensúlyozottak voltak, melyben kiemelt szerepet játszik a közel 160 ezer főt számláló kárpátaljai magyarság is.

 

A két ország közti kiváló együttműködés a gazdasági kapcsolatokban is érezteti hatását, az Ukrajnába irányuló magyar export értéke 2015-ben meghaladta az 1,4 milliárd eurót. A legjelentősebb exportcikkek közé többek között a vegyipari-, a mezőgazdasági-, illetve villamossági termékek és gépek tartoznak.

 

Üzleti kapcsolatok szempontjából további fókuszterület lehet a mezőgazdaság – az élelmiszer-feldolgozó ipar valamennyi szegmense -, a fém-, és gépipar, valamint az ICT megoldások, különös tekintettel a bankszektorra, továbbá a különböző közúti és vízügyi infrastruktúra-fejlesztések.

 

Az ukrán piac továbbá kiváló ugródeszkát jelenthet a magyar vállalkozások számára, hiszen kaput nyithat Oroszország, Fehéroroszország, valamint számos távol-keleti ország felé is.

 

 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodái

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szakpolitikai irányvonalát követve a Magyar Nemzeti Kereskedőház célja a határokon átívelő magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítése, Magyarország és a közép-európai régió országai közti együttműködések élénkítése.

 

E törekvésében a Kereskedőház jelentős hangsúlyt fektet a magyar-ukrán gazdasági és üzleti kapcsolatok dinamizálására. A két ország vállalkozásai közti együttműködések szorosabbra fűzése érdekében az MNKH két irodát nyitott Ukrajna magyar lakta területein, Ungváron és Beregszászon, melyek feladata tudást, exportpiaci orientációt és élő kapcsolatrendszert biztosítani a magyar vállalkozások számára.

 

 

A regionális iroda főbb szolgáltatási portfóliója: 

 

 • üzleti partnerkeresés és üzleti lehetőségek felkutatása,
 • komplex, cégre szabott exportfejlesztési javaslat elkészítése,
 • telephely- és cégalapításban való segítségnyújtás,
 • közös vállalatok létrehozásához kapcsolódó segítségnyújtás,
 • az elérhető pályázatokról, közbeszerzésekről való tájékoztatás, és ezekhez kapcsolódóan tanácsadás,
 • határon túli árualapok felkutatása és termelési együttműködések kialakítása,
 • kiállítások, szakmai konferenciák, üzletember találkozók szervezése és azokon való részvétel,
 • kiállítási, részvételi lehetőség biztosítása Ukrajna legnagyobb szakkiállításain, konferenciáin. 

Irodák

Beregszász
Irodavezető: Kincs Gergely
Cím: 90202, Ukrajna, Beregszász (Berehovo), Bohdan Hmelnickij u. 14
Telefon: 0036/20/942-8465
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek
Ungvár
Irodavezető: Bátyi Árpád
Cím: 88000, Ukrajna, Ungvár (Uzhgorod), Bozsenka u. 2/4
Telefon: +380 93 200 8464
E-mail: [javascript protected email address]

Fókuszterületek

Mi már a Kárpát-medence összes országában, és Lengyelországban is jelen vagyunk! És Ön?