Konkursi

Programi ekonomskog razvoja Panonske nizije su konkursi za kupovinu mašina i opreme za poljoprivrednike i preduzetnike preko granice (mađarski program, mađarski konkurs).

Kompanija ima kancelarije u nekoliko regiona Transilvanije, Vojvodine, Zakarpatja i Baranje, gde naše kolege pomažu poljoprivrednicima.

  • Naša kompanija ima najviše i najobimnije iskustvo u programima. (Hiljade uspešnih konkursa u 5 zemalja)
  • Saveti u vezi sa pisanjem konkursa. Posebno obraćajući pažnju na različite karakteristike konkursa u dotičnim zemljama. (Neispravno podnete prijave mogu biti odbijene.)
  • Naša ponuda uključuje mašine proizvedene u Mađarskoj sa odličnim odnosom cene i kvaliteta. Nudimo mašine iz drugih zemalja ako nisu proizvedene u Mađarskoj, ukoliko je kapacitet mađarskog proizvođača ograničen.
  • Naše kolege su u programima stručno osposobljeni kadrovi, upućeni i upoznati sa najavama konkursa.
  • Stekli smo mnogo iskustva od početka Programa ekonomskog razvoja Panonske nizije. Našli smo se pred mnogim zadacima koje treba rešiti, poznajemo zamke konkursa, ali i rešenja koja vode ka uspehu. Ništa to ne dokazuje bolje od činjenice da smo pomogli hiljadama poljoprivrednika da se uspešno prijave od pokretanja Programa.
  • Naša kompanija je „Kvalifikovani dobavljač programa ekonomskog razvoja“