Naša misija

Jedina smo kompanija na tržištu, koja pomaže poljoprivrednicima u osam regiona, u pet zemalja od pokretanja Programa ekonomskog razvoja!

Hrvatska – Baranja
Slovačka – Južna Slovačka
Srbija – Vojvodina
Ukrajna – Zakarpatja
Rumunija – Transilvanija

Po našem mišljenju, efikasna pomoć se može pružiti samo lično, tako da imamo kancelarije i skladište u većini zemalja u kojima radimo. Imamo kancelarije, skladište i kolege u šest regiona, u četiri zemalja: Zakarpatju, Vojvodini, Baranji, Transilvaniji i Banatu.

Podržavamo mađarske proizvođače mašina, tako da nudimo proizvode mađarskih proizvođača u prekograničnim programima koje podržava Vlada Republike Mađarske! Strani proizvod se dobavljalju u slučaju da nema domaćeg proizvođača tražene mašine, ako je kapacitet mađarskog proizvođača nedovoljan (preopterećen), ili ako poljoprivrednik izričito želi da nabavi mašinu iz treće zemlje.