Konkursi

Programi ekonomskog  i regionalnog razvoja Karpatskog basena su konkursi za nabavku mašina i opreme za privrednike i poljoprivrednike preko granice (mađarski program, mađarski konkurs).

Kompanija poseduje filijale u nekoliko regiona Transilvanije, Vojvodine, Zakarpatje i Baranje, gde naše kolege pomažu poljoprivrednicima.

  • Naša kompanija ima najviše i najobimnije iskustvo u programima. (Hiljade uspešnih konkursa u 5 razliéitih zemalja)
  • Savetovanje u vezi sa pisanjem konkursa. Posebno obraćajući pažnju na različite karakteristike konkursa u dotičnim zemljama. (Neispravno podnete prijave mogu biti odbijene.)
  • Naša ponuda uključuje mašine proizvedene u Mađarskoj sa odličnim odnosom cene i kvaliteta. Nudimo mašine iz drugih zemalja ako nisu proizvedene u Mađarskoj, ukoliko je kapacitet mađarskog proizvođača ograničen.
  • Naše kolege su u programima stručno osposobljeni kadrovi, upućeni i upoznati sa detaljima najava konkursa.
  • Stekli smo mnogo iskustva od početka samog programa. Našli smo se pred mnogim izazovima koje smo trebali rešiti, upoznati smo sa manama konkursa, ali i rešenjima koja vode ka uspehu. Ništa drugo ne dokazuje bolje od te činjenice da smo uspeli pomoći hiljadama poljoprivrednih proizvođača u uspešnom konkurisanju.
  • Naša kompanija je „Kvalifikovani dobavljač programa ekonomskog razvoja“