Naša misija

Jedina smo kompanija na tržištu, koja pomaže poljoprivrednicima u osam regiona, u pet zemalja od pokretanja Programa ekonomskog razvoja!

Hrvatska – Baranja
Slovačka – Južna Slovačka
Srbija – Vojvodina
Ukrajna – Zakarpatja
Rumunija – Transilvanija

Po našem mišljenju, efikasna pomoć se može pružiti samo lično, tako da imamo kancelarije i skladište u većini zemalja u kojima radimo. Imamo kancelarije, skladište i kolege u šest regiona, u četiri zemalja: Zakarpatju, Vojvodini, Baranji, Transilvaniji i Banatu.