Naša kompanija je “ Kvalifikovani dobavljač programa ekonomskog razvoja

Patina Works Kft.

Jednokratni i dvokratni univerzalni kazani

Jednokratni i dvokratni univerzalni kazani

имевеличина [центиметар]тежина [килограм]obим [центиметар]Квалитет материјалаKazanNapajanjeVreme destilacije [Sata]Električna mreža (A)/ Gas(kW)Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%]ProizvodiTip destilacijeZapremina [литар]
TT95L-G238×100×13015080Inox, bakardupli zid/alambicgas2*3-42485-90rakija, džin, viskijednokratna/dvokratna95
TT95L-9KW238×100×13015080Inox, bakardupli zid/alambicElektrična2*3-43×16 A 380 V85-90rakija, džin, viskijednokratna/dvokratna95
TT95L-12KW238×100×13015080Inox, bakardupli zid/alambicElektrična2*3-43×20 A 380 V85-90rakija, džin, viskijednokratna/dvokratna95

Jednokratni kazani

Jednokratni kazani

имевеличина [центиметар]тежина [килограм]obим [центиметар]Квалитет материјалаKazanNapajanjeVreme destilacije [Sata]Električna mreža (A)/ Gas(kW)Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%]ProizvodiTip destilacijeZapremina [литар]
PK95L-G234×ø10011080Inox, bakardupli zid/alambicElektrična32480-85rakija, džin, viskijednokratna95
PK95L-9KW234×ø10011080Inox, bakardupli zid/alambicElektrična2.53×16 A 380 V80-85rakija, džin, viskijednokratna95
PK95L-12kW234×ø10011080Inox, bakardupli zid/alambicElektrična23×20 A 380 V80-85rakija, džin, viskijednokratna95

Dvokratni kazani

Dvokratni kazani

имевеличина [центиметар]тежина [килограм]obим [центиметар]Квалитет материјалаKazanNapajanjeVreme destilacije [Sata]Električna mreža (A)/ Gas(kW)Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%]ProizvodiTip destilacijeZapremina [литар]
PT95L-G205×206×909880Inox, bakardupli zid/alambicgas2*3-42465-75rakija, džin, viskidvokratna95
PT95L-9KW205×206×909880Inox, bakardupli zid/alambicElektrična2*3-43×16 A 380 V65-75rakija, džin, viskidvokratna95
PT95L-12KW205×206×909880Inox, bakardupli zid/alambicElektrična2*3-43×20 A 380 V65-75rakija, džin, viskidvokratna95

BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. +387 65 99 44 22
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. +387 65 99 66 77
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. +387 65 99 55 88
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. +387 65 99 11 33
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. +387 65 99 00 77

Ograničenog broja!